Naše vize

Do roku 2025 chceme být nejvýznamnějším dodavatelem regranulátu rPET pro potravinářský průmysl v rámci České republiky.

Naše mise

Uzavřít cirkulární kolečko v rámci PET lahví v České republice a měnit odpad v surovinu.

Cirkulární ekonomika dává smysl

Při recyklaci vzniká z již nepotřebného produktu materiál, který může najít druhotné využití. Tím však často dochází k degradaci původní suroviny – neboli „downcycling". Životní cyklus jednou vytěžené suroviny tak za nějaký čas opět končí, ale snížíme potřebu vytěžení nové suroviny.

Lineární ekonomika potřebuje neustále nové suroviny a vznikající odpad musí být likvidován způsoby, které představují velkou zátěž pro životní prostředí (spalován, skládkován). Může jít do jisté míry o ekonomické chování, pokud jsou zdroje dostupné a levné, ale určitě to není způsob ekologický. Zdroje jsou vyčerpávány, likvidovány a v budoucnu tak budou čím dál vzácnější. A co s neustále novým odpadem... Kam s ním?

Existuje ale ještě jeden způsob, a to je cesta cirkulární ekonomiky. Nerostná surovina, je přetavena ve výrobní surovinu a vzniklý materiál či výrobek lze používat stále znovu. Taková recyklace je základem cirkulární ekonomiky, tzv. „upcycling", o který usiluje i naše firma. PET materiál může být užívám v systému stále dokola s minimálním vznikem odpadu a výrazně nižší energetickou spotřebou.

Našim cílem je výroba kvalitního a bezpečného materiálu, který může nahradit primární surovinu.