Naše vize

Do roku 2025 chceme být nejvýznamnějším dodavatelem regranulátu rPET pro potravinářský průmysl v rámci České republiky.

Naše mise

Uzavřít cirkulární kolečko v rámci PET lahví v České republice, měníme odpad v surovinu.

Proč uzavřít cirkulární kolečko?
Protože cirkulární ekonomika dává smysl.

Lineární ekonomika potřebuje neustále nové a nové suroviny a odpad, který vzniká, je odpadem, který musí být likvidován (spalován, skládkován). Může jít do jisté míry o ekonomické chování, pokud jsou zdroje dostupné a levné, ale určitě to není způsob ekologický. Zdroje jsou vyčerpávány, likvidovány a v budoucnu tak jsou čím dál vzácnější. A co s neustále novým odpadem… Kam s ním?

Cirkulární ekonomika

Zdroj: https://incien.org/cirkularni-ekonomika/

Recyklace určitě dává smysl. Ze suroviny vznikne produkt, který může být druhotně využit. Pokud ale využití je pouze druhotné, tak životní cyklus jednou vytěžené suroviny za nějaký čas opět končí, ale prodloužíme alespoň dobu, než musíme vytěžit novou surovinu a vyrobit nový výrobek. Taková recyklace je nazývána „downcycling“.

Existuje ale ještě jedna cesta, a to je cesta cirkulární ekonomiky – nerostná surovina, přetavená v surovinu výrobní, materiál a výrobek, se dá používat stále znovu a znovu. Taková recyklace je nazývána „upcycling“, základ cirkulární ekonomiky. My usilujeme o „upcyclinlg“ – princip cirkulární ekonomiky – PET materiál v potravinářském průmyslu materiál může kolovat v systému stále dokola s minimálním vznikem odpadu.