Náš tým

Ing. Jiří Hudeček, CEO

jednatel
Ing. Jiří Hudeček, CEO
 • původce myšlenky vyrábět regranulát rPET pro potravinářské účely v ČR
 • spoluzakladatel (2003) Jihomoravského inovačního centra (JIC) a jeho dlouholetý ředitel (2017)
 • vlastní dlouholeté podnikatelské zkušenosti

Ing. Martin Hlínka, CSO

jednatel
Ing. Martin Hlínka, CSO
 • zkušenosti s projektovým řízením
 • vlastní dlouholeté podnikatelské zkušenosti

Ing. Klára Kočová

manažerka nákupu a prodeje
Ing. Klára Kočová
 • absolventka Jihočeské univerzity, obor Ekonomika a management
 • dlouholeté zkušenosti s nákupem surovin
 • zkušenosti v oblasti recyklace plastů

 

Ing. Robert Bílek

vedoucí výroby
Ing. Robert Bílek
 • řízení a kontrola celého procesu výroby
 • spuštění nové výrobní linky
 • dlouholeté zkušenosti v plastikářském průmyslu
 • zkušenosti se zaváděním ISO

Andrea Weiter

administrativní podpora
Andrea Weiter
 • bohaté zkušenosti s back office managementem
 • komunikativní, vstřícné jednání
 • zajištění bezproblémového chodu naší kanceláře

Ing. Lucie Šudomová

laborantka - samostatný výzkumný pracovník
Ing. Lucie Šudomová
 • kontrola jakosti PET
 • výzkumní činnost
 • vzdělávání veřejnosti v rámci odpadového hospodářství plastů
 • studentka doktorského programu na VUT FCH ÚCHTOŽP se zaměřením na recyklaci PET a jeho interakci s životním prostředím

 

Ing. Michal Nováček

chemický technolog
Ing. Michal Nováček
 •  zpracování odpadů; polymery, nanomateriály, chemická analýza
 • absolvent VŠCHT Praha, obor anorganická, organická, makromolekulární chemie
 • záliby - myslivost, pes, cyklistika, přátelé
 

Marek Pokorný

operátor linky

Ondřej Mayer

operátor linky