Základní pojmy

 

PET = polyethylen tereftalát, termoplast ze skupiny polyesterů, který se uplatňuje při výrobě vláken, lahví a dalších obalových materiálů

Virgin PET = panenský PET, PET vyrobený z ropy. Na jeho výrobu je třeba vytěžit nerostnou surovinu

rPET = recyklovaný PET, na jeho výrobu není třeba vytěžit nerostnou surovinu

Materiál rPET má různé druhotné použití, např. vázací pásky, obalové folie, zahradní nábytek, výrobky v automobilovém průmyslu atd. Bohužel se často na produkci druhotných výrobků používá i recyklát PET ve výborné kvalitě. Ten lze využít v potravinářském průmyslu, a to zejména recyklát vyrobený z PET lahví. Tento produkt recyklace je cennou surovinou, z níž dokážeme vyrobit regranulát rPET, který bude sloužit pro výrobu nové PET lahve. Šetříme tak přírodní zdroje.

 rPET pro potravinářské účely = nejlepší (foodgrade) kvalita

PET se používá nejčastěji k výrobě potravinových a nápojových obalů a jeho obrovskou výhodou je možnost 100% recyklace. Z vytříděných PET lahví se ve zpracovatelském závodě vyrobí PET vločky (tzv. PET flakes). Ty se dále zpracovávají na tzv. rPET regranulát, který lze v kvalitě "bottle to bottle" opakovaně využívat pro potravinářské účely. Naše technologická linka dokáže díky modernímu, energeticky i materiálově šetrnému procesu vyrobit vysoce kvalitní regranulát rPET v kvalitě "foodgrade". Výroba regranulátu rPET v potravinářské kvalitě jako druhotné suroviny pro následnou výrobu PET lahví je významnou součástí cirkulární ekonomiky, neboť umožňuje opakovatelné využívání PET materiálu v potravinářském průmyslu.

Činnost panenský PET recyklovaný PET
Spotřeba energie při produkci 84 MJ/kg 7,97 MJ/kg
Spotřeba energie při lokálním transportu ne 0,849 MJ/kg
Spotřeba energie při exportu ne 1,53 MJ/kg
Emise CO2 při produkci 6 kg/kg 3,5 kg/kg
Emise CO2 při lokálním transportu ne 0,1 kg/kg
Emise CO2 při exportu ne 0,125 kg/kg

Zdroj: A Study of Plastic Recycling Supply Chain, Wong (2010)