Základní pojmy

PET = polyethylen tereftalát, termoplast ze skupiny polyesterů, který se uplatňuje při výrobě vláken, lahví a dalších obalových materiálů
Virgin PET, neboli panenský PET, je PET vyrobený z ropy. Tedy na jeho výrobu je třeba vytěžit nerostnou surovinu.
rPET = recyklovaný PET, tedy na jeho výrobu není třeba vytěžit nerostnou surovinu.

rPET jako recyklát z PET materiálu má různé druhotné použití, např. vázací pásky, obalové folie, zahradní nábytek, výrobky v automobilovém průmyslu atd. Bohužel se často na tyto druhotné výrobky používá i recyklát PET, který lze následně využít v potravinářském průmyslu, zejména recyklát vyrobený z PET lahví. Tento recyklát je cennou surovinou, z níž dokážeme vyrobit regranulát rPET, který bude sloužit pro výrobu nové PET lahve. Šetříme tak přírodní zdroje.

regranulát rPET pro potravinářské účely – food grade kvalita

PET se používá nejčastěji k výrobě potravinových nápojových obalů a je 100% recyklovatelný. Z vytříděných PET lahví se ve zpracovatelském závodě vyrobí PET vločky (tzv. PET flakes). Tyto se dále zpracovávají na tzv. rPET regranulát, který lze v kvalitě „bottle to botle" opakovaně využívat pro potravinářské účely. Naše technologická linka dokáže díky modernímu, energeticky i materiálově šetrnému procesu vyrobit vysoce kvalitní regranulát rPET v kvalitě „foodgrade". Výroba regranulátu rPET v potravinářské kvalitě jako druhotné suroviny pro následnou výrobu PET lahví je významnou součástí cirkulární ekonomiky, neboť umožňuje nekonečné, opakované využívání PET materiálu v potravinářském průmyslu.

Takto zpracovaný PET je cenným zdrojem a šetří životní prostředí, protože nepotřebujeme těžit neustále nové suroviny a protože v podstatě nevzniká odpad.

Zdroj: A Study of Plastic Recycling Supply Chain, Wong (2010)