Princip výroby regranulátu rPET

Vstupní surovinou jsou PET vločky, vyprané, vytříděné a předsušené na < 1% zbytkové vlhkosti. Tento proces probíhá u našich dodavatelů. PET vločky se vysuší na zbytkovou vlhkost < 0,005%. K tomu se použijí sušičky, napájené elektrickou energií. 

Ohřátý vzduch proudí sušeným materiálem, vynáší vlhkost ze sušičky do kondenzační jednotky, kde se ochladí, vodní páry zkondenzují a zachytí se v nádobě. 

Následným krokem technologického zpracování je roztavení suroviny v extruderu do formy taveniny. K tomu potřebné teplo se vytváří elektrickými topnými tělesy a frikčním třením vlastní suroviny v komoře extruderu. Tavenina se filtruje průchodem přes síta jemnosti 50 μm. 

Tavenina se čerpá do vakuované nádrže tzv. reaktoru, kde pod vakuem a za vysoké teploty 270°C nastává proces, kterým se zvyšuje viskozita suroviny. Tavenina se znovu filtruje a následně naseká a zachladí na granule velikosti ∅ 3-4 mm. 

Zachlazením vodou na teplotu 80°C a setrváním na této teplotě po dobu ca. 20 minut materiál samovolně zkrystalizuje a tím je dosažen finální výrobek. 

Na závěr se produkt ve formě granulátu ustálí na zbytkovou hodnotu acetaldehydu < 1ppm (ze cca 6 ppm). 

Finální výrobek se váží a balí do velkoobjemových obalů typu bigbag.

Kvalita vstupní suroviny je testována u našich dodavatelů a zároveň provádíme testování i v naší interní laboratoři. Testujeme a vyhodnocujeme vzorky výstupní suroviny regranulátu rPET.

Metodika testování a vyhodnocování vzorků je zpracovávána ve spolupráci s laboratořemi našich dodavatelů i odběratelů. Dále spolupracujeme s výzkumnými laboratořemi Vysokého učení technického v Brně. Výstupní protokoly kvality jsou součástí každé dodávky regranulátu rPET našim klientům.