Princip výroby regranulátu rPET

Vstupní surovinou jsou vytříděné, vyprané a předsušené PET vločky. Tento proces probíhá na recyklačních linkách u našich dodavatelů. Při výrobě regranulátu je prvním krokem vysušení PET vloček na zbytkovou vlhkost <0,005%.

Ohřátý vzduch proudí sušeným materiálem, vynáší vlhkost ze sušičky do kondenzační jednotky, kde se ochladí, a tím vodní páry zkondenzují.

Následným krokem technologického zpracování je roztavení suroviny v extruderu do formy taveniny. K tomu potřebné teplo se vytváří elektrickými topnými tělesy a třením vlastní suroviny v komoře extruderu. Tavenina se filtruje průchodem přes síta jemnosti 50 μm.

Tavenina je čerpána do vakuované nádrže tzv. reaktoru, kde za přítomnosti vakua a vysoké teploty 270°C nastává proces, kterým se zvyšuje vnitřní viskozita suroviny, která je určující vlastností kvality materiálu. Tavenina se znovu filtruje a naseká na granule o hmotnosti 15-30 mg.

Granule jsou chlazeny vodou na teplotu 80°C a udržením této teploty po dobu asi 20 minut materiál samovolně zkrystalizuje.

Na závěr se produkt ve formě granulátu ustálí na zbytkovou hodnotu acetaldehydu <1 ppm.

Finální výrobek je navážen do velkoobjemových obalů typu bigbag.

Kvalita vstupní suroviny je testována jak u našich dodavatelů, tak i v naší interní laboratoři. Procesem testování také prochází vzorky výstupní suroviny – regranulátu rPET.

Metodika testování a vyhodnocování vzorků je zpracovávána ve spolupráci s laboratořemi našich dodavatelů i odběratelů. Dále spolupracujeme s výzkumnými laboratořemi Vysokého učení technického v Brně. Výstupní protokoly kvality jsou součástí každé dodávky regranulátu rPET našim klientům.