Vstupní suroviny

Název
Popis
Specifikace
PET flakes CLEAR

Požadavky na dodávaný produkt a systém kvality

PET flakes BLUE

Požadavky na dodávaný produkt a systém kvality

Pro dodavatele

Možnost dodávek vstupní suroviny PET flakes (vločky), a to buď na preferované smluvní bázi nebo na bázi spotového obchodu.
Preferujeme dodávku PET flakes CLEAR, v případě zájmu zákazníka o barevný regranulát i PET flakes BLUE.

Požadavky na kvalitu PET flakes jsou uvedeny v dokumentu Požadavky (specifikace v kapitole 4.4).

Prosím dbejte našich instrukcí na balení dodávky - více v Pokyny pro balení.
Základem je prohlášení o shodě, že min. 95 % vloček pochází z nápojových lahví.

Další požadované dokumenty od dodavatelů: materiálový a bezpečnostní list, prohlášení REACH, certifikát ISO.
V případě zájmu stát se naším dodavatelem, zašlete prosím 1 kg vzorek každé barvy nebo třídy v zipovém sáčku, abychom mohli kvalitu ověřit naší laboratoří.

Vzorky zasílejte na adresu:

rPET InWaste, s.r.o.
Cukrovar 1705
665 01 Rosice
Česká republika

Těšíme se na spolupráci s Vámi.